Oy Dahlbacka Ab

  • Schaktfri rörläggning

    Vi värnar om
    miljön och landskapet

Schaktfri rörläggningsteknik

Schaktfri rörläggningsteknik är ett specialområde inom jordbyggande. Vi använder oss av flera olika metoder som garanterar att det finns en teknik som passar alla ackordsarbeten och alla jordarter.

Miljövänlighet

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab satsar på miljövänlighet. Hela vår materiel uppfyller kraven i EURO 3 utsläppsklassificeringen och vi beaktar miljövänliga val i alla våra lösningar.

En mycket viktig del av vår miljövänlighet är osynlig. Genom tjänster inom schaktfri rörläggning har man kunnat spara många vackra landskap från att vändas upp och ner av grävskoporna. Då till exempel gamla fastigheter har kopplats till det kommunala avloppsnätet har man i många hus sörjt fällda träd och en uppgrävd trädgård. Tack vare Dahlbackas schaktfria rörläggningstjänster slipper man helt dessa bekymmer. Då arbetet är klart kan ingen se på landskapet att nya rör just blivit installerade, eftersom vi använt en teknik som inte kräver grävarbeten.

Schaktfria rörläggningstjänster är både ett miljövänligt och förmånligt alternativ, även i kalla fakta mätt. Genom effektiva metoder kan man spara avsevärt till exempel i arbetsmaskinernas bränslekostnader och det är förmånligare och snabbare att utföra schaktfri rörläggning i en lämplig jordart. Genom schaktfri rörläggningsteknik besparas man också från att behöva flytta stora jordmassor och gräva av trafikleder. Man behöver inte heller utföra omfattande landskapsarkitekturiska arbeten.

Vårt miljövänliga specialkunnande omfattar också planteringar och mångsidig anläggning av grönområden. Dessa kräver ett gott öga och en gedigen yrkeskunskap. Alla våra kunder får njuta av vår personals stilkänsla och expertis. Dahlbacka efterbehandlar miljön noggrant och snyggt alltid efter ett avslutat arbete.