Oy Dahlbacka Ab

  • Rörsanering

    Vi känner till hemligheten
    bakom rörsanering

Rörsanering

Då vattenledningar och avlopp föråldras, har rörsaneringen blivit en allt viktigare del av vår verksamhet. Styrd borrning förstärkt med kunskaper i rörspräckning och vår PE-svetsningsservice ger oss utmärkta möjligheter att betjäna våra kunder i krävande rörsaneringsarbeten.

Rörspräckning

Metoden används vid förnyande av gamla gjutjärns-, plast- och betongrörsystem. Till och med ett 50 % större rör kan installeras in i ett befintligt rör (jordmånen ställer vissa begränsningar). Metoden tillämpas huvudsakligen på gamla, tätt bebyggda stadsområden där det inte finns möjlighet att installera linjer genom att gräva eller borra. Lämpar sig för både vatten- och avloppsrörsystem.

Vid rörspräckning är maximidiametern på röret 400 mm och maximilängden 150 m.

Exempel på objekt:

Rörsanering, Seinäjoki
Mera bider > 
Rörsanering, Seinäjoki Rörsanering, Seinäjoki

Sanering av gjutjärnsvattenledning, Seinäjoki

Vi utförde en omfattande sanering av rörsystemet genom Seinäjoki centrum. Den 1,6 kilometer långa saneringen genomfördes 150 meter åt gången.

Ø 225 mm PE-rör.