Oy Dahlbacka Ab

  • Schaktfri rörläggning

    Vi värnar om
    miljön och landskapet

Allt började den första april 1963

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab har nästan femtio år av erfarenhet av mångsidigt jordbyggande. Bror Dahlbacka köpte sin första grävmaskin 1.4.1963 och den första byggnadsplatsen var på Kyrkbacken i Karleby, där det gällde att gräva grunden till Forsbergs butik.

Under årens lopp har man samlat enormt med erfarenhet och kunskap. Företagets materielbestånd har ökat mångfaldigt och vi har i dagens läge 20 anställda. Vi har satsat mycket på både materiel och utbildning av vår personal. Våra anställda har alla kort och säkerhetsutbildningar som behövs inom branschen: arbetssäkerhetskort, kort för utförd utbildning inom heta arbeten och säkerhetsintyg för banarbeten, Tieturva 1 och 2 (vägsäkerhet), kurs i första hjälpen, vattenhygien (yta/botten), Insta-kompetens och PE- rörsvetsningskompetens.

Vid sidan av traditionellt jordbyggande har nya, viktiga områden lyfts fram. Till våra tjänster hör också bl.a. omfattande rörsaneringsarbeten och mångsidiga schaktfria rörläggningsarbeten. Med hjälp av vår specialmateriel installerar vi schaktfria rörläggningsrör i alla jordmåner, noggrant och på så långa sträckor som det krävs. Våra kunskaper har besparat många vackra träd och landsvägar från att grävas upp.

I dagens läge kännetecknas Dahlbacka av utmärkt kvalitet, ansvarsfull verksamhet och en stark praktisk erfarenhet som löser även de knepigaste problemen inom jordbyggande. Även de mest krävande objekten utförs med utmärkt resultat. Vårt företag är medlem i RALA¬†och vår materiel uppfyller EURO 3 utsläppskraven.