Pakkosujutus

Pakkosujutus soveltuu saneerauskohteisiin, joissa nykyisen putken kapasiteetti on riittämätön tai putki on uusimisen tarpeessa.

Pakkosujututtamalla korvataan vanha putki uudella


Pakkosujutus on saneerausmenetelmä, jossa vanha putki halkaistaan pakkosujutuslaitteiston tuottamalla staattisella voimalla. Samalla vanhan halkaistun ja avannetun putken sisälle vedetään uusi putki. Pakkosujutusta käytetään putkistosaneerauskohteissa, joissa vanha putki halutaan korvata samankokoisella tai suuremmalla putkella. Menetelmä sopii siten kohteisiin, joissa putken kapasiteetti on riittämätön tai putki on uusimisen tarpeessa. Menetelmä soveltuu sekä vesi-, viemäri että kaasuputkistoille.

Putkikoot ø 110–1000mm, yleisimmin asennettavana materiaalina käytetään puskuhitsattua PEHD-putkea.

Katso havainnollistava animaatio siitä, kuinka pakkosujutus tapahtuu.