Suuntaporaus

Kun saneeraus tehdään suuntaporaamalla, vältytään usein tilapäisvesijärjestelyiltä. Suuntaporaus on valinta saneerauskohteisiin, joissa kaivannot eivät voi olla pitkään auki.

Putkistosaneeraus suuntaporaamalla


Suuntaporaus ei ole yksistään alitusmenetelmä, vaan sitä voidaan käyttää myös saneerausmenetelmänä. Suuntaporaus soveltuu käytettäväksi kohteisiin, joissa kaivannot eivät voi olla pitkään auki. Niinpä menetelmä soveltuu esimerkiksi vesi- ja paineviemäreiden saneeraukseen. Usein voidaan jättää väliaikainen maanpäällinen pintaverkko rakentamatta, kun kytkentäajat lyhenevät merkittävästi.

Putkikoot ø 25 –1000mm