Referenssit

Kaupunginsalmen pohjapato, Kokkola

Kaupunginsalmen pohjapato, Kokkola

Kokkolan läpi virtaa kaupunginsalmi "sunti", jonka alajuoksulle toteutimme pohjapadon kalaportailla. Tähän kokonaisprojektiin kuuluivat lisäksi kivi- ja maisemointityöt.

Lue lisää

Tuomikarin pienvenesatama, Kokkola

Tuomikarin pienvenesatama, Kokkola

Vanhan pienvenesataman tilalle rakensimme uuden suuremman ja syvemmän pienvenesataman palvelemaan paremmin nykypäivän veneilijöiden tarpeita. Peruskorjaushankkeella lähes tuplattiin pienvenesataman venepaikat.

Lue lisää

Taka-Wetkan kaava-alue, Karstula

Taka-Wetkan kaava-alue, Karstula

Taka-Wetkan kaava-alueelle rakensimme kokonaisprojektina kaikki infraan liittyvät toiminnot. Alueelle rakennettiin vesi- ja viemärilinjat sekä katuvalaistus. Maanrakennustöiden yhteydessä lisäksi varmistettiin alueelle valmius valokuidulle sekä rakennettiin tieverkosto. Katuverkkoa rakensimme yhteensä 1,7 km.

Lue lisää

Juuristojen paljastaminen, Helsinki

Juuristojen paljastaminen, Helsinki

Lehmusten ravinteeton ja tiiviiksi painunut kasvualusta poistettiin käyttämällä imukaivuu-menetelmää. Tässä Puistokadun varrella sijaitsevassa Kaivopuiston osassa oli aiemmin sijainnut koirapuisto. Koirien sekä pintamaiden painumisen seurauksesta vanhoille lehmuksille haluttiin vaihtaa ravinteikkaampi ja ilmavampi kasvualusta.

Lue lisää

Kalkkikivialtaan tyhjennys

Kalkkikivialtaan tyhjennys

Pitkään käytössä ollut vesihuollon kalkkikiviallas oli saneerauksen tarpeessa. Jotta altaan pinnoitus- ja saneeraustyöt voitiin suorittaa, poistettiin materiaalia n. 250m³:n verran altaasta imukaivuu-menetelmällä.

Lue lisää

Porapaalujen tyhjennys porauslietteestä

Porapaalujen tyhjennys porauslietteestä

Sillat perustetaan usein porapaalujen varaan. Jotta sillan perustusten kantavuudet saadaan kohdilleen, on porausliete poistettava syvistäkin porapaaluista. Perinteisesti porausliete on poistettu mammutoimalla, mikä on sotkuista työtä, minkä vuoksi sitä voida toteuttaa kaikkialla. Tänä päivänä porausliete voidaan kuitenkin poistaa porapaaluista myös imukaivuun avulla.

Lue lisää

Vesistön alitus suuntaporaamalla, Vuokatti

Vesistön alitus suuntaporaamalla, Vuokatti

Tässä työkohteessa ilmajohdot haluttiin siirtää maan alle. Maisemaa ja ulkoilureittejä säästettiin valitsemalla toteutustavaksi luontoa säästävä suuntaporaus.

Lue lisää

Vt27 alitus Ø Fe406 rumpu, Nivala

Vt27 alitus Ø Fe406 rumpu, Nivala

Kuivatustöiden yhteydessä vanha rumpu oli jäänyt liian korkealle. Tästä johtuen uusi rumpuputki porattiin syvemmälle maahan. Uusi rumpuputki vasaraporattiin kokonaisuudessaan kallioon.

Lue lisää

Rakennuksen alitus suuntaporaamalla, Kokkola

Rakennuksen alitus suuntaporaamalla, Kokkola

Diffusiosuojattu vesijohto asennettiin kohteeseen veden maun parantamiseksi. Järkevin vaihtoehto kohteeseen oli suuntaporata uusi vesijohto teknisentilan lattian läpi kadulle aivan runkoputken viereen.

Lue lisää

Terässuojaputken asennus vasaraporaamalla, Kokkola

Terässuojaputken asennus vasaraporaamalla, Kokkola

Jäätyneen ja kivisen tierakenteen alitus toteutettiin talvityönä. Vasaraporaus suoritettiin kolmen metrin putkilla ja lyhennetyllä koneella tilan puutteen vuoksi.

Lue lisää

Rakennuksen alitus junttaamalla

Rakennuksen alitus junttaamalla

Kohteeseen asennettiin kattovesien poistoviemärin suojaputki lattian alle junttaamalla. Asennettava terässuojaputki oli 11 metriä pitkä.

Lue lisää

Sertifikaatit

Ota yhteyttä!


Soita ja kysy lisää tai ota yhteyttä täyttämällä oheinen lomake niin olemme yhteydessä sinuun.

Johan Dahlbacka

Toimitusjohtaja

040 070 8855

johan@dahlbacka.com

Yritys

Etunimi
Sukunimi

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Viestisi