Juuristojen paljastaminen, Helsinki

Lehmusten ravinteeton ja tiiviiksi painunut kasvualusta poistettiin käyttämällä imukaivuu-menetelmää. Tässä Puistokadun varrella sijaitsevassa Kaivopuiston osassa oli aiemmin sijainnut koirapuisto. Koirien sekä pintamaiden painumisen seurauksesta vanhoille lehmuksille haluttiin vaihtaa ravinteikkaampi ja ilmavampi kasvualusta.
Lehmusten ravinteeton ja tiiviiksi painunut kasvualusta poistettiin käyttämällä imukaivuu-menetelmää. Tässä Puistokadun varrella sijaitsevassa Kaivopuiston osassa oli aiemmin sijainnut koirapuisto. Koirien sekä pintamaiden painumisen seurauksesta vanhoille lehmuksille haluttiin vaihtaa ravinteikkaampi ja ilmavampi kasvualusta.

Puiden kasvualustan vaihto ravinteikkaampaan ja ilmavampaanKaivopuiston vanha koirapuisto oli ollut pitkään koirien käytettävissä, ja pintamaat olivat painuneet tiiviiksi ja ravinnottomaksi koirien seurauksesta. Vanhan koirapuiston pintamaat poistettiin lehmusten ympäriltä imukaivuu-menetelmällä. Imukaivuu on perinteistä kaivuuta hellävaraisempi menetelmä, sillä imukaivuu ei sisällä lainkaan mekaanista kaivuuta.
Imukaivurin kuljettaja ohjaa imukaivuria ja sen puomistoa radio-ohjauksen avulla, samalla kun toinen irrottaa maa-aineksia paineilmalla juuristojen väleistä. Imukaivurissamme on "paineilmapiikki", jolloin aina tarpeen tullen työkohteissa voidaan käyttää apuna paineilmaa. Kuivalla kaudella pölisemistä voidaan vähentää kastelemalla edellisenä päivänä poistettavat maa-ainekset, samalla varmistetaan puiden saavan vettä ennen juuristojen esiin ottamista.Juuristojen esiin ottaminen voidaan toteuttaa myös vaiheittain niin, että esiin otetaan vain osa puun juurista kerralla ja sitten tämä paljastettu osa juurista peitetään, ettei puu pääse kuivumaan. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes puun tai puiden kasvualustat on vaihdettu kokonaan.

Piditkö julkaisusta? Jaa se verkostollesi!


palaa referensseihin